Innovatiedrieluik:
WBSO - RDA - Innovatiebox

Innovatiedrieluik: WBSO - RDA - Innovatiebox

Onze specialisatie is uw technologische innovatie

Wij zijn gespecialiseerde ingenieurs die ondernemingen ondersteunen bij het verkrijgen van subsidies en fiscale maatregelen in de volgende sectoren:

 

  • ICT & software-ontwikkeling
  • Bouw en civiele techniek
  • Werktuigbouw
  • Chemie

Wie zijn wij?

Hector

ir. Hector Rodriguez

ICT en Elektrotechniek

hector@rendit.nl

Lars

ir. Lars Koops

Offshore, Werktuigbouw, Civ. techniek en Chemie

lars@rendit.nl

Kees-Jan

Kees-Jan de Jong

Compliance

keesjan@rendit.nl

Bel ons

Bel voor een vrijblijvende inschatting van uw kansen m.b.t. WBSO 2017 gratis naar:

0318-830229

Of stuur een bericht, dan bellen wij u binnen 24 uur terug.

Stuur ons een bericht

De WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling die continu openstaat voor alle ondernemers in Nederland die technisch innovatieve producten, processen of programmatuur (gaan) ontwikkelen. Per FTE levert dit per jaar €16.000 tot €23.000 (starters) op aan kortingen op de loonbelasting. Het is daarmee de belangrijkste maatregel in Nederland die innovatie stimuleert bij het MKB en het grootbedrijf.

 

Rendit in Ondernemend Nederland

"Ondernemend Nederland" van RTL7 besteedt aandacht aan de wijze waarop RenDit ondernemers in de techniek helpt optimaal gebruik te maken van subsidies.
In de uitzending wordt de dienstverlening voor app-maker Innovattic uit YES! Delft belicht.

 

Nieuws

Belastingplan 2015: WBSO en RDA in 2015 Toename gebruik WBSO en RDA in 2013

 

Wat komt in aanmerking

De WBSO stimuleert werkzaamheden die medewerkers van een onderneming uitvoeren en die het bedrijf in technische zin een stap verder brengt. De werkzaamheden dienen voor de onderneming vernieuwend te zijn, het hoeft dus niet landelijk of Europees vernieuwend te zijn. Om die reden is de WBSO ook de meest toegepaste stimuleringsregeling in Nederland waarvoor in 2014 een totaal budget beschikbaar is van ruim €700 miljoen en waarvan in 2012 zo’n 22.000 bedrijven gebruik gemaakt hebben.

 

Voorbeelden van projecten

Diverse type projecten komen in aanmerking. Het belangrijkste is dat het om technologische vernieuwing dient te gaan en niet om een functioneel nieuwe toepassing. Een veelgemaakte fout is dan ook dat projecten te functioneel omschreven worden en daardoor worden afgewezen.

 

Voorbeeld 1: ontwikkeling kunststof kozijnen

Een kozijnleverancier maakt al jarenlang houten kozijnen. Door veranderende vraag in de markt besluit hij kunststof kozijnen te gaan maken. De uren van zijn eigen medewerkers die besteed worden aan de ontwikkeling van de kunststofkozijnen en het productieproces kunnen in aanmerking komen voor de WBSO.

 

Voorbeeld 2: ontwikkeling fundatie op zee

Een ingenieursbureau is betrokken bij de ontwikkeling van de fundatie van windmolens op zee. Deze fundatie is afwijkend van eerdere oplossingen. De ontwikkeling van deze fundering kan in aanmerking komen voor de WBSO. Reguliere engineering komt echter niet in aanmerking voor de WBSO, om die reden kunnen delen van deze klantopdracht in aanmerking komen voor de WBSO. Dat dit een betaalde opdracht betreft, is niet relevant.

 

Voorbeeld 3: de ontwikkeling van een intelligente app

Een softwarebedrijf gaat op basis van opensource data een app ontwikkelen waarmee vliegtuigen gevolgd kunnen worden in de lucht op een mobiele telefoon. De ontwikkeling van deze app kan in aanmerking komen voor de WBSO. Dat dit een betaalde opdracht betreft is ook hier niet relevant.

 

Voorbeeld 4: de ontwikkeling van een content management-systeem

Een webdesignbureau ontwikkelt een content management-systeem, zodat klanten zelf makkelijk hun websites kunnen aanpassen. Daar dit systeem met 'proven technologies' zoals PHP en HTML zonder technische risico's is te bouwen door het bureau, wordt het ontwikkelingstraject niet aangemerkt als Speur- en Ontwikkelingswerk maar als reguliere engineering, en valt dus buiten de kaders van de WBSO.

 

Voorbeeld 5: de ontwikkeling van een chemisch proces

Een bedrijf maakt een nieuwe chemische stof. Op kleine schaal lukt dit reeds, echter bij opschalen treden problemen op waardoor het niet lukt deze stof op grote schaal te produceren. De aanvrager wil nu een nieuw chemische proces ontwikkelen om de stof grootschalig tegen lage kosten te kunnen produceren. De uren van zijn eigen medewerkers die besteed worden aan de ontwikkeling van dit productieproces kunnen in aanmerking komen voor de WBSO.

 

Voorbeeld 6: optimalisatie bouwproces

Een aannemer, een architect en een woningbouwcorporatie willen de onderlinge samenwerking gaan verbeteren en stellen hiervoor nieuwe werkwijzen op. Dit project komt niet in aanmerking, er is namelijk geen sprake van een technisch nieuwe oplossing.

 

Meer praktische voorbeelden vindt u hier

 

De aanvraag

Een WBSO-aanvraag bestaat uit een beschrijving van de innovatieve activiteiten die de ondernemer gaat uitvoeren. De WBSO-aanvraag kan op een tweetal manieren ingediend worden: zelfstandig of via een subsidieadviseur. Het voordeel van zelfstandig indienen is dat de aanvraag volledig in eigen hand is. Nadeel van zelf indienen is dat de ondernemer dan zelf de gewijzigde wetgeving bij te houden en dat er strikte termijnen gelden waarmee rekening gehouden dient te worden. Veruit de meeste aanvragers van de WBSO maken gebruik van een gespecialiseerde partij. Een gespecialiseerde partij levert bijna altijd meer op dan het kost, in totaal is er dan dus meer voordeel met minder werk.

 

Aandachtspunten bij de keuze van een subsidieadviseur

Helaas zijn er vele “adviseurs” in de markt die gouden bergen beloven. Sommige intermediairs doen de aanvraag voor een onwaarschijnlijk laag percentage. Daarbij werken ze veelal op basis van “no-cure-no-pay”. Bijna alle subsidieadviseurs rekenen daarbij een percentage over het toegekende bedrag. Dat is nadrukkelijk iets anders dan het feitelijke voordeel dat een ondernemer pas aan het einde van het jaar zeker kan stellen. Van deze kennisachterstand wordt helaas door vele (ook grote) bureaus graag gebruik gemaakt. Hierdoor betalen ondernemers een veel hoger percentage over het werkelijke voordeel dan dat men bij de offerte in gedachten had. Dat lage percentage blijkt opeens dus toch niet zo goedkoop. Een goede subsidieadviseur rekent dus alleen af over het feitelijke netto-voordeel.

 

Daarnaast is het prettig voor een ondernemer wanneer de subsidieadviseur werkelijk verstand heeft van de techniek waarvoor hij een aanvraag gaat schrijven. Dit zorgt er namelijk voor dat de ondernemer niet zelf een project hoeft te gaan schrijven. Een technische adviseur weet ook veel beter vooraf in te schatten wat wel en wat niet in aanmerking komt. Zo wordt voorkomen dat suboptimale aanvragen worden ingediend. Iedereen kan namelijk een aanvraag indienen en een toekenning realiseren, de ondernemer is echter gebaad bij een goede aanvraag die alle activiteiten in aanmerking neemt die voldoen aan de regeling.

 

Een groot bureau betekent daarnaast zelden een beter bureau. Vertelt u bijvoorbeeld graag uw bedrijfsgeheimen elk jaar aan een wisselende consultant of houdt u dat toch liever bij een klein bureau met een persoonlijke begeleiding en vast aanspreekpunt? Een goede subsidieadviseur is kritisch en geeft sturing aan het proces en zorgt voor continuïteit binnen de onderneming, hiervoor is een langdurige samenwerking het beste. Voor de meeste MKB-bedrijven is een klein gespecialiseerd bureau voor een bepaalde sector dan ook het beste.

 

De samenhang tussen de WBSO, de RDA en de Innovatiebox

Innovatiedrieluik: WBSO - RDA - Innovatiebox

Wanneer een aanvraag is gedaan voor de WBSO kan er simultaan een aanvraag worden ingediend voor de Research en Development Aftrek (RDA). Samengevat stimuleert de WBSO de loonkosten en de RDA de overige kosten die gemaakt worden tijdens de innovatie. De RDA levert in 2014 ongeveer 15% netto-voordeel op. Wanneer er vervolgens winst gemaakt wordt met een project dat door middel van de WBSO is ontwikkeld kan er gebruik gemaakt worden van de Innovatiebox. Deze regeling zorgt ervoor dat er geen 25% Vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden maar slechts 5% over de winst die is toe te rekenen aan de eerdere innovatie. Zonder toepassing van de WBSO is het niet mogelijk gebruik te maken van de RDA. Voor de Innovatiebox geldt dat er een toekenning moet zijn van de WBSO of dat de ondernemer beschikt over een patent of kwekersrecht.

 

Een goede subsidieadviseur houdt bij de aanvraag van de WBSO en de RDA dan ook nadrukkelijk rekening met het samenspel van deze drie regelingen, alleen zo wordt een optimaal voordeel gerealiseerd. Het totale budget voor de drie regelingen samen is ongeveer €1,6 miljard voor 2014.

 

Controlebezoeken WBSO en RDA

Steekproefsgewijs worden bedrijven die een WBSO en RDA aanvraag hebben ingediend gecontroleerd. Er wordt dan getoetst of aan de administratieve verplichtingen is voldaan en of er is uitgevoerd wat er vooraf is aangevraagd. Voor de WBSO en RDA is het in tegenstelling tot vele subsidieregelingen relatief eenvoudig hieraan te voldoen. Er zijn wel enkele aandachtspunten en helaas worden er vaak fouten gemaakt die eenvoudig vermijdbaar zijn maar dan toch tot een correctie en boete leiden. De administratieve lasten zijn echter beperkt en werken zeker op tegen het voordeel.

 

Mocht u geconfronteerd worden met een controlebezoek WBSO en/of RDA dan is een goede voorbereiding zinvol om het bezoek snel en orderlijk te laten verlopen. Op de volgende pagina vindt u meer informatie over een pre-audit WBSO/RDA voor een goede voorbereiding: WBSO en RDA (pre-)audit.

 

Meer informatie

Indien u meer informatie over de regelingen WBSO, RDA en Innovatiebox wilt of over andere mogelijke subsidies voor de sectoren ICT, Electrotechniek, Bouw, Civiele techniek en werktuigbouw kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de ingenieurs van RenDit. Zij zijn gespecialiseerd in deze sectoren en hebben unieke ervaring bij zowel de subsidieverstrekkers als bij de ondersteuning van ondernemers. Zij geven realistische adviezen waar een ondernemer werkelijk wat aan heeft.

RenDit

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

info@rendit.nl

Hector

ir. Hector Rodriguez

ICT en Elektrotechniek

hector@rendit.nl

+31 (0) 611 910 632

Lars

ir. Lars Koops

Offshore, Civiele techniek, Werktuigbouw en Chemie

lars@rendit.nl

+31 (0) 614 808 774

RenDit Kantoor Utrecht
background image